Öfke Kontrolü

Öfke en güçlü duygulardan birisidir. Bu duygu bizi güçlü, haklı hissettirir ve bu nedenle kişiler kolay kolay öfke duygusunu bırakmak istemez. Çocukluktan itibaren ifade edilmesine izin verilmemiş öfke duygusu birikir ve sonunda kontrol edilemeyecek düzeylere çıkmış bir hale gelir. Öfke duygusunun altında yatan birincil duyguları (acı, değersizlik, haksızlığa uğramışlık v.b.) bulmak ve kişinin asıl acısı ile iletişim kurmasını sağlamak gerekmektedir. Unutmamalıyız ki öfke bir anlamda kişinin kendisini, sağlıksız bir yol olsa da, yara almasını engellemek için vardır.